Luyện thi nghe Toeic Online

Toeic Listening (Toeic nghe) là bài thi nghe của bài thi Toeic. Toeic Listening được chia  4 phần  ứng với độ khó tăng dần tương ứng Part 1, Part 2, Part 3, Part4. Bài viết này chia sẽ với bạn những đặc trưng riêng của mỗi phần trong Toeic Listening, cần học gì, ôn gì cho từng phần để bạn có thể luyện thi Toeic Listening Online hiệu quả nhất.

Add your comment