LỚP TOEIC VI DIỆU - CHỈ CÓ TẠI HOMIES 

Miss Thắm
Cô Gíao MOS/TOEIC                 

Phone: 09 8182 6883 
Địa chỉ: Học viện hành chính Quốc gia (Gần Nhà hát Hòa Bình), Số 10 Đường 3/2, Quận 10, TPHCM 
Facebook: https://www.facebook.com/HomiesMOS/