Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Đây là một bài kiểm tra nhanh trực tuyến miễn phí. Nó sẽ giúp các bạn biết được khả năng mình đang ở đâu và lựa chọn mục tiêu luyện thi tiếng Anh phù hợp nhất.

Hãy nhấp vào ‘Bắt đầu bài kiểm tra’ và trả lời từng câu hỏi.

  • Có 25 câu hỏi trắc nghiệm.
  • Không giới hạn thời gian.
  • Bạn có thể sẽ thấy đáp án ở cuối bài kiểm tra.

DÀNH CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Link: https://www.cambridgeenglish.org/vn/test-your-english/adult-learners/

DÀNH CHO TRƯỜNG HỌC

Link: https://www.cambridgeenglish.org/vn/test-your-english/for-schools/

DÀNH CHO TRẺ EM

Link: https://www.cambridgeenglish.org/vn/test-your-english/young-learners/

Vui lòng lưu ý: Điểm và cấp độ kiểm tra chỉ mang tính tương đối. Điểm số bài kiểm tra này của bạn không được sử dụng như một chứng chỉ ngôn ngữ chính thức.

Please note: Cores and levels are very approximate. Your score on this test cannot be used as proof of a formal language qualification.

Add your comment