Khi nào học Khóa ôn luyện thi Toeic Format mới?

Khi nào nên học Khóa học luyện thi Toeic fomat mới? Vì nếu đầu năm 3 bạn ôn thi thì khoảng giữa năm 3 bạn mới thi được. Đến lúc ra trường là yên tâm bằng vẫn còn hạn. Chưa kể nếu thi sớm thì năm cuối sẽ có nhiều cơ hội xin được công việc thực tập tốt hơn.

Add your comment