Khi Nào Học Khóa Học Luyện Thi Toeic Listening Nghe?

Khi nào nên Khóa Học Luyện Thi Toeic Listening Nghe? Với kinh nghiệm c ủa nhiều bạn sinh viên, các bạn nên học Toeic vào đầu năm 3. Vì nếu đầu năm 3 bạn ôn thi thì khoảng giữa năm 3 bạn mới thi được. Đến lúc ra trường là yên tâm bằng vẫn còn hạn. Chưa kể nếu thi sớm thì năm cuối sẽ có nhiều cơ hội xin được công việc thực tập tốt hơn.

Add your comment