Học Toeic mất bao lâu

Để trả lời được câu hỏi “Học TOEIC mất bao lâu?” bạn cần phải biết số điểm mục tiêu mà bạn hướng tới sau kì thi và trình độ hiện tại của bản thân mà ở mức điểm nào. Có thể bạn chỉ cần 3 tuần, 1 tháng, 2 tháng hay thậm chí tận 1 năm để ôn luyện. Thời gian ôn luyện được đo lường bằng chỉ số chăm chỉ – tiếp thu kiến thức của chính bạn.

Add your comment