Học Toeic có giao tiếp được không?

Chắc chắn có rất nhiều bạn hỏi câu này: Học Toeic thì sau này có giao tiếp được không?

Ồ, với một người đã từng chỉ học Toeic như tôi thì theo tôi rằng nếu bạn thi điểm cao, tốt thì bạn chỉ nghe và hiệu Tây nó nói gì thôi, chứ mà để nói chuyện với họ thì bạn cần học giao tiếp, cơ bản là nghe và nói. Chứ học mỗi Toeic thì không thể giao tiếp tự nhiên lưu loát được đâu nhé.

Add your comment