Cập nhật thông tin luyện thi Toeic 450 Cấp tốc

Chương trình khóa học luyện thi TOEIC 450+ cấp tốc tại Homies Toeic cam kết đầu ra cho các học viên. Nếu không hoàn thành mục tiêu sau khóa , các bạn sẽ được hỗ trợ học lại khóa thi cấp tốc hoàn toàn miễn phí.giảng viên TOEIC xuất sắc nhất đều đạt 990/990 trong các lần thi Toeic thực tế. Hệ thống cấp tốc được xây dựng theo hướng tinh gọn, trọng tâm nhất với đề thi TOEIC hàng tháng. Hệ giáo trình luôn cập nhập theo các đề thi TOEIC mỗi tuần, qua đó làm tối ưu hóa tuyệt đối điểm số của học viên.

Cập nhật thông tin luyện thi toeic 450 cấp tốc

Cập nhật thông tin của luyện thi toeic lần này mục tiêu đạt điểm 450+ hoặc 500+ TOEIC trong thời gian ngắn. cho những học viên có khả năng hệ thống kiến thức Nghe / Đọc theo chuẩn bài thi TOEIC. cho các học viên đã hoàn thành khóa TOEIC tại trung tâm.

  • Homies Toeic cung cấp các buổi thi thử miễn phí cho học viên mỗi tuần nhằm đánh giá chính xác nhất năng lực thực tế.
  • Các tài liệu chuyên sâu và bài review đề thi mỗi tháng được cung cấp thường xuyên cho học viên.

Add your comment