Ai là người nên học luyện thi toeic 2 kỹ năng (listening, reading)?

Với câu hỏi ai nên học luyện thi toeic 2 kỹ năng (listening, reading)? Thì nếu bạn muốn làm công ty nước ngoài ở trong nước. Để làm việc các công ty nước ngoài hoặc làm việc ở một môi trường tiếng anh thì việc học và có bằng toeic là điều rất cần thiết và gần như là bắt buộc.

Add your comment